Contributie

Alle leden betalen contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Per 1 januari 2004:
€48,00 per half jaar of €96,00 per jaar.

Ook tijdens de zomerstop is contributie verschuldigd. De contributie moet vooruit worden voldaan per half of per heel kalenderjaar. Dus lopend van 1 jan. t/m 31 dec.

Overmaking kan geschieden op NL51 INGB 0003 1142 57 t.n.v. Smash ’84 te Kaatsheuvel.