Smash ‘84. Een club met ballen! Kom er gerust tegen slaan!

CORONA PROTOCOL TAFELTENNIS VERENIGING SMASH ‘84

Per 1 juli 2020 is door het NOC*NSF een vernieuwd protocol voor sportverenigingen opgesteld, dat door de NTTB extra is aangepast speciaal voor de tafeltennis sport. Om ook al voor de najaar competitie klaar te zijn volgen wij dit protocol en vullen het aan met Smash-eigen-dingetjes.

Wij verwachten van al onze leden en onze gasten, zoals bezoekende verenigingen, dat men zich strikt houdt aan de regels van dit protocol.
Er zal per speelavond een corona “toezichthouder” van onze vereniging aanwezig zijn. De toezichthouder treedt op namens het bestuur en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Zijn of haar visie op naleving is bindend.
 
Gezien de richtlijnen is er een beperkte hoeveelheid personen in de sportzaal toegestaan. Naast de 2 vaste medewerkers is er maximaal ruimte voor 16 personen. Dit houdt in dat in de competitieperiode naast de competitiespelers (max 4 per team dus 8 op een avond) nog ruimte is voor maximaal 8 a 9 recreanten.

Wij maken gebruik van een verplichte aanwezigheidsregistratie.(Presentielijst.) Dit om in geval van Corona besmetting/verdenking een bron/contact onderzoek mogelijk te maken.
Hierdoor is het nog steeds nodig dat je je komst als Smash lid vooraf aanmeldt. (Uiterlijk vrijdagavond voor de nieuwe speelweek). Vermeldt daarbij welke speelavond(en) bedoeld wordt. Dit doe je ook als je competitie moet spelen of slechts als bezoeker aanwezig wilt zijn.

Heb je je opgegeven maar ben je onverhoopt verhinderd geef dit dan tijdig door!

Spelers van bezoekende clubs worden bij binnenkomst gevraagd naar naam en telefoonnummer.

 
Belangrijke regels zijn:

 • Blijf thuis bij verkoudheid of andere verschijnselen van enige ziekte
 • Blijf thuis indien iemand binnen jouw huishouden ziekte verschijnselen vertoont
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Hoest en nies in je elle boog
 • Snuit je neus in een papieren zakdoekje, dat je na gebruik direct weggooit
 • Was je handen vaak, zeker bij binnenkomst van onze ruimten!
 • Als je tot de kwetsbare groep behoort, overweeg dan of tafeltennissen dan wel zo verstandig is

 

Mondkapje
De overheid adviseert ons om een mondkapje te dragen. De directie van het Van Haestrechtcollege stelt het op prijs als wij dit dringende advies willen opvolgen.
Dat geldt dan voor de hal van de school, de gang, de kleedkamers en andere ruimtes.
In het geval van Smash’84 zijn dat de zijkanten van de zaal, waar de banken en stoelen staan.
Let wel: het is een advies, geen verplichting.
 
Als je aan het tafeltennisen bent, geldt het advies voor het dragen van een mondkapje niet.
 
Algemeen

 • Looproute in het gebouw is met de klok mee. Deze is aangegeven door middel van pijlen
 • De heren kleedkamer mag niet als zodanig gebruikt worden en is dus geen bijpraat plek. Deze kleedkamer dient slechts als doorlooproute naar de speelzaal!
 • Omkleden is toegestaan echter uitsluitend in de dames kleedkamer. Sporttas wel de sportzaal mee in nemen.
 • Na het omkleden dien je via de aangeven route de sportzaal binnen te gaan. (Dus via de gang en de herenkleedkamer! )
 • Na toiletbezoek (toilet in de dameskleedkamer) dien je het toilet te reinigen met de ter beschikking gestelde hygiënische reinigingsmiddelen die in de toiletruimte staan. Vergeet niet uw handen te reinigen na het gebruik van de toiletruimte.
 • De toegangsdeuren van de kleedkamers en de gymzaal evenals de bovenramen in de gymzaal staan permanent open om voor de vereiste ventilatie in de sportzaal te zorgen.
 • De teams die te gast zijn zullen bij het betreden van de zaal door het ontvangende team op de coronaregels gewezen worden en een uitdraai van het protocol aan hen overhandigen.

 

In de zaal

 • Wij kunnen en mogen 4 speeltafels gebruiken.
 • Er zal tijdens het vrijspelen en het spelen van wedstrijden niet van speelhelft gewisseld worden. Aan het eind van elke wedstrijd of na afloop van het vrijspelen, zal de tafel voor de volgende spelers schoongemaakt dienen te worden en eventueel vocht van de vloer verwijderd dienen te worden.
 • Voor zowel de recreanten als de competitiespelers geldt, dat er geen dubbels gespeeld zullen worden.
 • Tijdens de competitie avonden zal bij drukte aan recreantenspelers voorrang gegeven worden boven competitiespelers die op die avond willen trainen/vrijspelen. De aanwezige corona toezichthouder zal hierop toezien
 • Het is niet toegestaan om na het spelen te blijven staan of “hangen” binnen de speelruimte. Bij het verlaten van de speelruimte volg je de aangegeven looproute.
 • Buiten de speelruimte geldt in alle gevallen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Wanneer je niet actief sport of slechts als toeschouwer aanwezig bent, dien je op een daarvoor aangegeven plek te gaan zitten.
 • Maak uitsluitend gebruik van je eigen materiaal en vermijd contact met het materiaal van anderen
 • Veeg je zweethanden niet af aan de tafel, gebruik een eigen handdoek
 • Per speelzone(tafel) wordt een aantal ballen ter beschikking gesteld. De ballen dienen na gebruik gereinigd te worden.

 

Horeca

 • De horeca is gesloten. Als je iets wilt drinken moet je het zelf meebrengen of gebruik maken van kraanwater.

 

Hygiëne maatregelen
De gymzaal dient na afloop van de activiteiten gereinigd te worden. Denk hierbij ook aan de deurklinken, toiletvloer, fonteintje. Hulp van de Smash leden kan gevraagd worden.
 
Laten we met elkaar proberen de goede sfeer en de juiste afstand tot elkaar te behouden!
De Coronacommissie Anja en Theo.

 
Versie 2 01-09-2020

Spelregels tafeltennis

Nieuwsgierig naar de spelregels van tafeltennis? De website www.tafeltennis.org zette ze voor je op een rijtje.

Tafeltennis weetjes

Vereniging TTC Erembodegem heeft vele tafeltennis weetjes verzameld en op haar website geplaatst. Doe er je voordeel mee en verras je tegenstander!

Of verbeter je spel middels deze tips van Tom Lodziak: How to INSTANTLY improve at table tennis

Belangrijke data:

Nieuwe data volgt binnenkort

Sportzaal gesloten:

Nieuwe data volgt binnenkort