Lidmaatschap

Aanmelden

Als je lid wil worden van TTV SMASH ’84 kan je dit doen door een aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij een van onze bestuursleden. Een lid moet minimaal 16 jaar oud zijn.

Aanmelding geldt tot schriftelijke opzegging. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand van tevoren.

Contributie

Alle leden betalen contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Per 1 januari 2004:
€48,00 per half jaar of €96,00 per jaar.

Ook tijdens de zomerstop is contributie verschuldigd. De contributie moet vooruit worden voldaan per half of per heel kalenderjaar. Dus lopend van 1 jan. t/m 31 dec.

Overmaking kan geschieden op giro NL51 INGB 0003 1142 57 t.n.v. Smash ’84 te Kaatsheuvel.