Lidmaatschap

Aanmelden

Als je lid wil worden van TTV SMASH ’84, dan kun je jezelf opgeven bij een van onze bestuursleden.

Aanmelding geldt tot schriftelijke opzegging. De opzegging is minimaal 1 maand en gaat in per 1e van de daarop volgende maand.

Contributie

Alle leden betalen contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Per 1 januari 2019:
€8,00 per maand.

Ook tijdens de zomerstop is contributie verschuldigd. De contributie moet vooruit worden voldaan maand,half jaar of per geheel kalenderjaar. Dus lopend van 1 jan. t/m 31 dec.

Overmaking kan geschieden op giro NL51 INGB 0003 1142 57 t.n.v. Smash ’84 te Kaatsheuvel.